workshop

WORKSHOP ‘HELP!!! EEN BEEST!’
In deze workshop leer je hoe je een (huis)dier kunt inzetten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen, aan welke voorwaarden voldaan moet worden om een goed resultaat te bereiken, welke risico’s er zijn en welke maatregelen je moet nemen om deze risico’s zo klein mogelijk te houden. Er wordt gewerkt met veel praktische voorbeelden, indien mogelijk met de aanwezigheid van enkele van mijn dieren.
De workshop is bedoeld voor gastouders, pedagogisch begeleiders.